Joukkueiden toimihenkilöiden tehtävät

 • Joukkueiden vastuuvalmentaja laatii joukkueelle kausisuunnitelman, vastaa vuosikalenterin mukaista valmennuksen organisoinnista, toimii ryhmän johtajana, ohjaa ja kasvattaa junioreita sekä tekee yhteistyötä seuran muiden toimijoiden kanssa. Apuvalmentajat auttavat sovitun työnjaon mukaisesti päävalmentajaa valmennustyössä.
 • Valmentajan on kannustettava tai jopa vaadittava nuorta omaehtoiseen urheiluun lajiharjoittelun lisäksi. Viestintä omaehtoisesta harjoittelusta ja terveellisestä urheilijaelämästä kuuluu valmennuksen tehtäviin.
 • PuMa maksaa valmentajien osallistumisen Lentopalloliiton järjestämiin koulutuksiin. Lisäksi on mahdollista osallistua esim. ESLU:n tai Suomen valmentajien koulutuksiin. Koulutuksiin osallistumisesta on sovittava seuran valmennusvastaavan kanssa.
 • Joukkueen johtaja (jojo) huolehtii joukkueen käytännön asioista ja ”hyvinvoinnista”. Hän hoitaa ilmoittautumisasiat, lisenssiasiat, tiedotusasiat, varusteasiat, kilpareissut, vastaa joukkueen raha-asioista ja varainhankinnasta. Joukkueen johtajilla on mahdollisuus osallistua joukkuejohtajakoulutuksiin.
 • Joukkueella voi olla lisäksi oma varainhankintavastaava, viestintävastaava, fysioterapeutti/ensiapuvastaava sekä kilpatason joukkueilla tilastoja sekä erillinen fysiikkavalmentaja. Turnauksiin tarvitaan turnausvastaava, joka useimmiten on jojo.
 • Joukkueet tekevät omaa viestintää, johon kuuluvat mm. nettisivuston ylläpito, peleistä ja tuloksista tiedottaminen sekä joukkueen oman vuorovaikutteisen viestinnän järjestäminen.
 • Osana laatuseuratoimintaa junioriryhmille sovitaan yhdessä vanhempien kanssa vuosittain pelisäännöt, kauden tavoite ja toimintaperiaatteet.
 • Joukkueen valmentajien ja johdon on noudatettava nuorten kohtelussa vahvasti tasapuolisuusperiaatetta käytännön asioissa, kaikkien huomioonottamista ja erityisesti huolehdittava ettei mahdollinen oma lapsi saa ryhmässä sellaista erityiskohtelua, josta muu joukkue kärsisi.
 • Joukkueiden toimihenkilöt yhdessä muodostavat valmennusjaoston, joka käsittelee ajankohtaisia asioita muutaman kerran vuodessa. Erillisessä valmentajaklinikassa valmentajat voivat keskenään ideoida yhteistyötä ja hyviä valmennusniksejä.
 • Joukkueiden toimihenkilöille järjestetään vuosittain syyskuussa koulutus seurassa toimimisesta.
 • PuMan vapaaehtoiset työntekijät ovat vakuutettuja tapaturman varalle Olympiakomitean ja Pohjola Vakuutus OY:n sopiman Tuplaturvavakuutuksen kautta. Tuplaturva kattaa myös toiminnan vastuuvakuutuksen. Lisätietoja Olympiakomitean sivuilla.