Joukkueiden toimihenkilöiden tehtävät

 • Joukkueiden vastuuvalmentaja laatii joukkueelle kausisuunnitelman, vastaa vuosikalenterin mukaista valmennuksen organisoinnista, toimii ryhmän johtajana, ohjaa ja kasvattaa junioreita sekä tekee yhteistyötä seuran muiden toimijoiden kanssa. Apuvalmentajat auttavat sovitun työnjaon mukaisesti päävalmentajaa valmennustyössä.
 • Valmentajan on kannustettava tai jopa vaadittava nuorta omaehtoiseen urheiluun lajiharjoittelun lisäksi. Viestintä omaehtoisesta harjoittelusta ja terveellisestä urheilijaelämästä kuuluu valmennuksen tehtäviin.
 • PuMa maksaa valmentajien osallistumisen Lentopalloliiton järjestämiin koulutuksiin. Lisäksi on mahdollista osallistua esim. ESLU:n tai Suomen valmentajien koulutuksiin. Koulutuksiin osallistumisesta on sovittava seuran valmennusvastaavan kanssa.
 • Joukkueen johtaja (jojo) huolehtii joukkueen käytännön asioista ja ”hyvinvoinnista”. Hän hoitaa ilmoittautumisasiat, lisenssiasiat, tiedotusasiat, varusteasiat, kilpareissut, vastaa joukkueen raha-asioista ja varainhankinnasta. Joukkueen johtajilla on mahdollisuus osallistua joukkuejohtajakoulutuksiin.
 • Joukkueella voi olla lisäksi oma varainhankintavastaava, viestintävastaava, fysioterapeutti/ensiapuvastaava sekä kilpatason joukkueilla tilastoja sekä erillinen fysiikkavalmentaja. Turnauksiin tarvitaan turnausvastaava, joka useimmiten on jojo.
 • Joukkueet tekevät omaa viestintää, johon kuuluvat mm. nettisivuston ylläpito, peleistä ja tuloksista tiedottaminen sekä joukkueen oman vuorovaikutteisen viestinnän järjestäminen.
 • Osana laatuseuratoimintaa junioriryhmille sovitaan yhdessä vanhempien kanssa vuosittain pelisäännöt, kauden tavoite ja toimintaperiaatteet.
 • Joukkueen valmentajien ja johdon on noudatettava nuorten kohtelussa vahvasti tasapuolisuusperiaatetta käytännön asioissa, kaikkien huomioonottamista ja erityisesti huolehdittava ettei mahdollinen oma lapsi saa ryhmässä sellaista erityiskohtelua, josta muu joukkue kärsisi.
 • Joukkueiden toimihenkilöt yhdessä muodostavat valmennusjaoston, joka käsittelee ajankohtaisia asioita muutaman kerran vuodessa. Erillisessä valmentajaklinikassa valmentajat voivat keskenään ideoida yhteistyötä ja hyviä valmennusniksejä.
 • Joukkueiden toimihenkilöille järjestetään vuosittain syyskuussa koulutus seurassa toimimisesta.
 • PuMan vapaaehtoiset työntekijät ovat vakuutettuja tapaturman varalle Olympiakomitean ja Pohjola Vakuutus OY:n sopiman Tuplaturvavakuutuksen kautta. Tuplaturva kattaa myös toiminnan vastuuvakuutuksen. Lisätietoja Olympiakomitean sivuilla.

Pelaajien ja huoltajien tehtävät

 • Pelaajat muodostavat joukkueet. Heidän tulee ennen kaikkea kehittää itseään urheilijoina ja toimia niin, että joukkue ja seura kehittyvät. Pelaajille annetaan mahdollisuus osallistua joukkueen toiminnan ja harjoittelun suunnitteluun.
 • Pelaajan velvoite on oman lajiharjoittelun ohella harjoitella peruskuntoa ja fysiikkaa myös omaehtoisesti. Hyvä tapa on pitää harjoituspäiväkirjaa. Perheen tulee kannustaa nuorta liikkumiseen liikkumalla esimerkiksi yhteisesti pari kertaa viikossa.
 • Vanhempien rooli on toimia yksittäisten junioreiden kannustajana ja tukijana harrastuksessa. He osaavat antaa valmentajan tehdä oman tehtävänsä junioreiden ohjaajana. Mahdollinen palaute annetaan sille varatuissa tilaisuuksissa tai kahden kesken valmentajien kanssa. Vanhemmat osallistuvat turnauksien järjestämiseen ja seuran tapahtumien järjestelyihin.
 • Pelaajat tai heidän huoltajansa ovat velvoitettuja maksamaan seuralle jäsen- ja kausimaksun. Seuran hallitus hyväksyy jäseneksi pelaajan, vasta kun jäsenmaksu on maksettu. Seura laskuttaa ensimmäisessä vaiheessa seuralle tulevat jäsenmaksut lokakuussa (Jopoxilla s-postitse) ja toisessa vaiheessa joukkueille tulevat syksyn kausimaksut marraskuussa. Kevään maksuista päätetään vuodenvaihteessa ja ne lähetetään heti alkuvuodesta.
 • Kaikkien sarjoissa pelaavien tulee hankkia itselleen pelipassi. Tämän lisäksi vakuutus on pakollinen. PuMa-Volley ei vakuuta jäseniään. Jos kilpatoimintaa kattavaa kotivakuutusta ei ole, vakuutuksen voi hankkia pelipassin oston yhteydessä. Ostot tehdään Lentopalloliiton sivuilta verkko-ostona: https://www.lentopalloliitto.fi/urheilua/kilpailu/pelipassit.html
 • Pelaajat ovat velvoitettuja toimimaan tuomareina oman ikäryhmän turnauksissa ja nuoremman ikäryhmän peleissä.
 • Junioripelaajat talkoilevat pallohenkilötoiminnan PuMan edustusjoukkueessa vuoroperiaatteella.
 • Seura voi järjestää talkoita varainhankintaan, johon kaikkien pelaajien tulee osallistua.
 • Seura huomioi vanhempien tärkeän roolin nuorten harrastuksen ja omaehtoisen liikkumisen tukemisessa. Vanhemmat pidetään tietoisina seuran toimintaperiaatteista ja tavoitteista. Heitä pyritään saamaan joukkueiden ja seuran toimintaan aktiivisesti mukaan.
 • Vanhemmat voivat olla seuran jäseniä tai kannatusjäseniä. Kannatusjäseneksi voi liittyä maksamalla seuralle kannatusjäsenmaksun, jonka voi kohdistaa halutessaan joukkueelle ilmoittamalla tästä. Tilino löytyy osoitteesta: https://puma-volley.fi/seura/37/laskutustiedot-ja-...
 • Mikäli pelaajalla on kausimaksu suorittamatta, hänelle voidaan asettaa harjoitus- ja pelikielto sekä evätä mahdollisuus seurasiirtoon.
 • Seura kannustaa pelaajiaan toimimaan yhteistyössä myös muiden, kuin oman ryhmän pelaajien kanssa. On vain rikkaus, että muut pumalaiset opitaan tuntemaan ja se vahvistaa meitä yhteisönä. Voi olla, että vanhempana juniorina tai aikuisiässä pelataan jo samoissa joukkueissa.