Suomalainen urheilu loistaa Tähtiseurassa

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen laatuohjelma, joka kehittää ja tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa.

Vihreä Tähtimerkki on Olympiakomitean ja lajiliiton PuMa-Volleylle myöntämä tunnus osoitukseksi siitä, että seuran toiminta täyttää lapsille ja nuorille suunnatulle toiminnalle määritellyt laatuvaatimukset. Tähtimerkki on lupaus laadusta nykyisille ja uusille jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille. PuMa on yksi yhdeksästätoista Tähtimerkin saaneesta lentopalloseurasta Suomessa. Kaikkiaan tähtiseuroja on n. 550.

Tähtiseura-ohjelmassa varmistetaan urheiluseuran laadukas toiminta seuraavilla osa-alueilla ja tuetaan toiminnan kehittämistä:

  1. Johtaminen ja hallinto (johtaminen, hallinto, viestintä ja markkinointi)
  2. Urheilutoiminta (urheilijan ja liikkujan polku, valmennuksen linjaus)
  3. Seuran ihmiset (voimavarat ja yhteisöllisyys)
  4. Aineelliset resurssit (talous ja olosuhteet)

Lisäksi lasten ja nuorten toimintaan suuntautuneissa seuroissa tarkastellaan seuraavien teemojen ilmenemistä:

  • Innostuksesta intohimoon
  • Monipuolisista liikuntataidoista lajitaitoihin ja fyysisestä harjoitettavuudesta systemaattiseen harjoitteluun
  • Urheilulliset elämäntavat
  • Kilpaileminen ja harrastaminen kehittävät

Laatutekijöiden toteutumista PuMassa tarkastellaan säännöllisissä itsearvioinneissa ja Lentopalloliiton tekemissä ulkoisissa arvioinneissa. Edellinen Tähtiseura-auditointi on tehty PuMassa syksyllä 2021.

Lisää tietoa Tähtiseura-laatuohjelmasta ja määritellyistä laatutekijöistä on Tähtiseura-ohjelman verkkosivuilla.

Tähtiseura-seloste seuran nettisivuille.pdf

PuMa-Volley on ollut Nuori Suomi Sinettiseura vuodesta 1996. Siitä lähtien ulkopuoliset ovat arvioineet seuran toimintaa säännöllisesti. Vuodesta 2018 alkaen Sinettiseurat siirtyivät Tähtiseura-laatuohjelmaan.