Taloudenpito

Jäsenmaksuilla rahoitetaan seuran yhteisiä toimintoja. Näitä ovat Puistolan urheilutalolla olevan kioskin vuokra, jäsenmaksut lentopalloliittoon ja Etelän-Suomen alueelliseen urheilujärjestöön (ESLU), toiminnanohjausjärjestelmä Jopoxin ylläpito, lehti-ilmoitukset, pelaajien pikkujoulut, palkitsemiset ja hallintoon liittyvät muut kulut.

Koko seuran salimaksut, pallojen ja harjoitteluvarusteiden hankintakulut sekä valmentajien koulutuksen kulut jaetaan seuran kaikille joukkueille jyvitysmenettelyllä. Joukkueen jyvitysosuuden suuruus määräytyy pelaajamäärän ja salinkäytön perusteella. PuMa maksaa vuosittain salikuluja noin 230 000 euroa. Kaupungin toiminta-avustuksella pystytään kompensoimaan niistä reilu neljännes.

Joukkuekohtaisilla kausimaksuilla rahoitetaan joukkueen jyvitysosuus, sarjamaksut, tuomarimaksut, turnausmaksut, palkattujen valmentajien kulut, valmentajien matkakuluja, Power Cupiin liittyvä joukkuemaksu ja mahdollinen mukanaolevan huoltajan kisapassi sekä joukkueen muut omat kulut. Syksyn kausimaksu perustuu karkeaan arvioon kuluista. Kevään kausimaksu perustuu laskelmaan, jonka joukkue itse laatii budjetikseen vuodenvaihteessa, kun kulurakenne, pelaajamäärät ja syksyn toteutuneet kulut ovat tiedossa.

Turnauksiin liittyvien matkakulujen korvauskäytännöt sovitaan joukkuekohtaisesti. Yleinen käytäntö on, että kuskille kerätään kustannuksia vastaava bensaraha osallistuvilta, ja valmentaja laskuttaa joukkueelta seuran kilometritaksan mukaisen matkakorvauksen.

Joukkuekohtaisessa taloudessa tavoitellaan, että joukkueen menot ja tulot ovat tasapainossa tilikauden loppuessa heinäkuussa. Joukkuekohtainen talous mahdollistaa, että jos joukkue tekee omaa varainhankintaa talkoilla, sponsoreilla, myynnillä tms., varat ovat käytettävissä leiritykseen, varustehankintoihin tai vaikkapa kausimaksun alentamiseen. Verottaja vaatii, että talkootuotot tulevat koko joukkueen, eikä vain yhden pelaajan tai vain talkoisiin osallistuneiden hyväksi, jottei tuotto olisi verotettavaa tuloa.

Myynti urheilutapahtuman yhteydessä (kioskilla) on verotonta. Sen sijaan karkkien tai muiden hyödykkeiden myynnistä saadut tulot voivat olla verottajan tulkinnan mukaan verotettavaa elinkeinotuloa, jollei se ole satunnaista, pienimuotoista ja lähipiirille suunnattua. Muun myynnin toteuttamisessa on siis huomioitava verovelvoitteet. Elinkeinotulona ei pidetä PuMan toimintansa rahoittamiseksi järjestämää talkootoimintaa eikä myöskään PuMan nettisivujen julkaisuista saatu tulo ole elinkeinotuloa. Elinkeinotuloa eivät ole myöskään mahdolliset merkkien, korttien, viirien tai muiden sellaisten hyödykkeiden myynnin muodossa saadut tulot.

Omat kulut pois

  • PuMan maksulomakkeet löytyvät materiaalipankista
  • Matkakorvausta haettaessa lomakkeessa täytyy olla osoite, henkilötunnus ja verotuskunta sekä joukkueenjohtajan tai seuran puheenjohtajan hyväksyntä. Omaa laskua ei voi hyväksyä.
  • Ostolaskulomakkeen liitteenä tulee olla kuitit (maksutositteet), myös koulutuslaskuissa ilmoittautumiskuitti ja maksutosite, jos on maksanut itse.
  • Kioskitilityslomakkeen liitteenä tulee olla kuitit, mikäli myyntituloja on käytetty kuluihin (tarvikkeiden hankintakulut).