Seuran organisaatio ja tehtävävastuut

Seuran organisaatioon kuuluvat hallitus sekä sen alaiset talousjaosto ja valmennusjaosto.

Hallitus valitaan seuran vuosikokouksessa elo-syyskuussa

 • vastaa seuran käytännön toiminnasta vastuualueidensa mukaisesti
 • hyväksyy vuosittain talousohjesäännön, kausimaksut sekä niihin liittyvän sali- ja varustehankinta- ja koulutus- ja valmennuskulujen jaon (jyvitys)
 • hyväksyy seuran suurimmat, talousarvioon kuulumattomat kulut
 • päättää koko seuraa koskevista sopimuksista

Seuran puheenjohtaja

 • huolehtii hallituksen toiminnasta
 • suunnittelee ja koordinoi seuran toimintaa niin, että tarvittavat asiat tehdään vuosikalenterin mukaan
 • valvoo, että seura noudattaa sääntöjään ja toimii toimintaperiaatteiden ja arvojensa mukaan

Valmennusvastaava (hallituksen jäsen)

 • vastaa valmennustoiminnan organisoinnista, toimii valmentajien esihenkilönä
 • vastaa pelaajien seurasiirroista
 • vastaa salivuorojen käytöstä mahdollisimman optimaalisesti (talvi- ja kesäkaudet sekä joulun aika)
 • linjaa tarvittaessa harjoitustoimintaan liittyviä ratkaisuja
 • huolehtii valmennusjaoston toiminnasta

Rahastonhoitaja (hallituksen jäsen)

 • vastaa seuralle lähetettyjen laskujen käsittelystä
 • vastaa jäsen- ja kausimaksujen laskutuksen järjestämisestä

Pelaajarekisteristä vastaavat toimihenkilöt

 • PuMa ylläpitää sähköistä pelaajarekisteriä. Sen käyttö ohjeistetaan EU-asetuksen mukaisesti. Muutokset joukkueiden kokoonpanossa ilmoitetaan rekisteristä vastaaville toimihenkilöille.

Kioskivastaava

 • kioskivastaava hoitaa hankinnat Puistolan urheilutalolla, Lehto Areenalla ja Viikin Norssissa oleviin PuMan kioskitarvikevarastoihin. Seura vastaa, että kioskeilla on joukkueiden käytössä kertakäyttöastioita, kahvia, suodatinpapereita, teetä, sokeria, talouspaperia ja astianpesuainetta. Ilmoita kioskivastaavalle puutteista tai hanki ja laskuta seuralta!

Varustevastaava

 • harjoitusvarustevastaava hankkii joukkueille harjoitteluvälineistön, kuten pallot, ensiapulaukut, kylmäpussit ja muut erikseen sovittavat harjoitusvälineet
 • vaatevarustevastaava huolehtii yhteistyöstä vaatetoimittajan kanssa ja ohjeistaa joukkueita peliasujen hankinnassa

Power Cup -vastaava hoitaa turnaukseen liittyvät ilmoittautumis- ja järjestelyasiat ja vastaa seuran yleisistä järjestelyistä turnauspaikalla.

Kirjanpitäjä

 • toimii hallituksen apuna
 • pitää yllä seuran ja joukkueiden kirjanpitoa sekä antaa tietoja ja tukea taloushallintoon.

Joukkueenjohtajat

 • huolehtivat joukkueen ja pelaajien huoltajien välisestä yhteistoiminnasta ja yhteydenpidosta
 • sopivat joukkueen tukitehtävien, kuten sarjailmoittautumisen, turnausjärjestelyiden ja varainhankinnan, järjestelyistä pelaajien huoltajien kesken
 • huolehtivat joukkueen taloudesta

Valmennusjaosto

Valmennusjaostoon kuuluvat joukkueiden valmentajat ja joukkueenjohtajat. Valmennusjaosto kokoontuu tarvittaessa keskustelemaan valmennukseen ja joukkueiden toimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Seura tekee yhteistyötä alueen urheiluseurojen (Puistolan Urheilijat, Tapanilan Erä, Puistolan Pyry), muiden lentopalloseurojen (NaLe, VanLe, KoVe, Espoon Lentis, BV, Laajasalon Voima. Keimolan Kaiku), Lentopalloliiton ml. Etelä-Suomen lentopalloalue (ESLA), ESLU:n, Helsingin kaupungin, alueen koulujen sekä muiden alueen toimijoiden (Puistola-, Malmi- ja Tapanla-seurat, Pohjois-Helsingin SPR, Puistolan Martat) kanssa.Tutustu myös seuran toimintaan vuosikellon avulla.