Tavoitteet perustuen toimintalinjauksiin 2022-2025

PuMa Volley on pääkaupunkiseudulla toimiva suomalaisen lentopallon johtava junioriseura, joka mahdollistaa laajat harrastus- ja kilpailumahdollisuudet helsinkiläisille ja koko pääkaupunkiseudun nuorille.


Harrastajamäärien kasvattaminen

 • PuMa järjestää lajiesittelyn demotunteja eri Helsingin koulujen liikuntatunneilla. Seura myös perustaa ja vakiinnuttaa vuosittaisen Helsingin koulujenvälisen lentisturnauksen valitulle ikäluokalle.
 • PuMa perustaa joka vuosi yhden uuden mini-ikäisten kaupunginosatoiminnan. Toiminta alkaa F-D -ikäisistä mutta voi laajeta myös nuorempiin lapsiin tai vanhempien lasten harrastusryhmiin. PuMa järjestää säännöllisesti sisäisiä turnaustapahtumia, joissa on mukana myös uusien ryhmien pelaajat. Tällä tavoin saadaan lisättyä talvikauden pelimäärää mini-ikäisillä ja tuotua uutta toimintaa seurayhteyteen mukaan.
 • PuMa järjestää matalan kynnyksen kerhoja laajasti yhteistyössä Helsingin kaupungin Suomen malli -mukaisen toimintaperiaatteen osana (nykyinen EasySport, FunAction etc.). Toiminta laajenee erityisesti niille alueille, joihin PuMa on perustamassa uusia mini-ikäisten ryhmiä.
 • Lentopallon harrastamisen aloittaminen on helppoa ja siihen löytyy eri-ikäisille ja eri taustoilla oleville lapsille sopiva ryhmä:
  • lentisliikkari: 3-6 -vuotiaat
  • F-ikäiset: 6-8 -vuotiaat
  • E-ikäiset: 9-10 -vuotiaat
  • Lentopallokoulu: 10-13 -vuotiaille tytöille, 11-14 -vuotiaille pojille
  • Lajinvaihtajaryhmät: 13-16 -vuotiaille urheilullisen taustan omaaville lajin aloittajille
  • Harrastusryhmät 13-20 vuotiaille
 • Kaikenikäisille, myös aloittaville ryhmille, on toimintaa talvikaudella vähintään kaksi kertaa viikossa. Ne yli 10-vuotiaat, joilla on halua ja mahdollisuuksia, on mahdollista siirtyä oman ikäluokan kilpailulliseen ryhmään silloin, kun se on pelaajan kehittymisen kannalta hyödyllistä, myös kesken joukkueiden toimintakauden.

Ehjä kilpailullinen pelaajapolku

 • Kilparyhmien toimintaan panostetaan erityisesti jo D-iästä ylöspäin. Ryhmissä opetetaan ison kentän pelin taitoja, panostetaan myös fyysiseen harjoitteluun sekä mahdollistetaan jo pelaajarooleihin liittyvien yksilötaitojen opettamista esimerkiksi erillisten passariharjoitusten muodossa.
 • PuMasta osallistuu aktiivisesti aluejoukkuetoimintaa kaikissa D-B-ikäisten ikäluokissa, on aktiivisesti mukana järjestämässä aluetoiminnan tapahtumia ja PuMan valmentajat osallistuvat säännönmukaisesti aluevalmennustoimintaan.
 • PuMa kouluttaa valmentajansa niin, että jokaista mini-ikäisten ryhmää vetää päävastuullisena vähintään I-tason koulutuksen omaava valmentaja ja C-A-ikäluokkien kilparyhmiä vähintään II-tason koulutuksen omaava valmentaja.
 • Seurojen välillä tehdään yhteistyötä lentopallokouluissa, kesä-, fysiikka- ja leiriharjoittelussa, beach volleyssa sekä esiakatemiatoiminnassa. C-A-ikäluokissa PuMa toimii pääkaupunkiseudulla yhdessä muiden alueen seurojen kanssa valtakunnallisesti korkeatasoisten kilpaharjoitteluryhmien/verkostojen muodostamiseksi.
 • PuMa on kehittämishankkeissa mukana niin, että halukkaille 7-9-luokkalaisille pelaajille voidaan järjestää harjoittelumahdollisuuksia myös kesken koulupäivien. Toiminta järjestetään mahdollisuuksien mukaan siten, että siihen voi osallistua oppilaita eri kaupungeista.
 • PuMalla tai sen kumppaniseuroilla on aikuisjoukkuetoimintaa siten, että kaikille tavoitteellisille nuorille pelaajille löytyy sopiva ryhmä, missä pelata juniorisarjojen lisäksi aikuissarjojen pelejä.
 • Tytöissä/naisissa PuMalla on joukkueet/joukkueita paikallissarjassa (C-ikään tulevat), alemmassa 2-sarjassa (B-C -ikäiset), ylemmässä 2-sarjassa (A-B -ikäiset sekä joitakin jo aikuispelaajia) sekä 1-sarjassa (A-B ikäiset sekä jo aikuispelaajia). 1-sarjajoukkue toimii kumppaniseuran mestaruusliigajoukkueen farmiseurana, mahdollistaen pelaajien harjoittelun myös liigaryhmän mukana ja polun liigakentille.
 • Pojissa/miehissä PuMalla on joukkue miesten paikallis/aluesarjassa sekä yhteisjoukkue/joukkueita miesten 1-2 -sarjassa. Seura tekee myös yhteistyötä alueen miesten liigaseuran kanssa.

Beach volleysta osa nuoren lentopalloilija arkea

 • Kaikkia lentopallon harrastajia kannustetaan ympärivuotiseen liikuntaan ja urheiluun. Harrastusryhmien pelaajille järjestetään beach volleyhin tutustumista ja mahdollisesti myös organisoitua beach volley -toimintaa.
 • Kaikille kilpailullisissa ryhmissä osallistuville halukkaille organisoidaan mahdollisuus ohjattuun laadukkaaseen beach volleyn valmennukseen kesäkaudella. Tässä toiminnassa hyödynnetään erityisesti beach volley -seurojen toimintaa ja olosuhteita.

Olosuhteet paranevat

 • PuMa pyrkii vaikuttamaan Helsingin kaupungin päätöksentekoon yhdessä muiden sisäpalloilulajien kanssa siten että kasvavaan ja tiivistyvään kaupunkiin myös kaupunki itse rakentaa sisäpalloiluun soveltuvia tiloja sekä niin, että kaupunki kaavoittaa tontteja sisäpalloilun yksityisiin hankkeisiin.
 • PuMa voi olla mukana kehittämässä uusia yksityisiä sisäpalloilun hankkeita myös Vantaan puolella siten että löytää myös niissä aktiivisesti lisää lajin tarvitsemia harjoitus- ja turnaustiloja.
 • Merkittävä uusi halli valmistuu v. 2021 aikana Tapanila/Tapuli-alueelle, mihin PuMa sitoutuu ottamaan harjoitusvuoroja. PuMa kartoittaa mahdollisuuksia ja tarpeen tullen on myös itse tai yhdessä valitun kumppanin kanssa käynnistämässä hallihankkeen lajin harjoitteluun ja ottelutapahtumiin.
 • PuMa etsii jatkuvasti eri tapoja kehittää erityisesti tavoitteelliseen ryhmien harjoittelumahdollisuuksia siten, että monipuolinen fyysinen harjoittelu voidaan yhdistää lajiharjoitusaikoihin.

Harjoittelun ja kilpailutoiminnan organisoiminen

 • Seurassa on nuorten kilparyhmiä kaikissa ikäluokissa, lentisliikkareita, lentopallokouluja ja harrastusryhmä 14-18-vuotiaille. Aikuisten 1- ja 2-sarjajoukkueet toimivat kehitysalustoina nuorille pelaajille ja yhteistyöseurojen kautta polku myös liigakentille on olemassa. Mahdolliset aikuisten harrastusryhmät tukevat terveellistä elämäntapaa ja vahvistavat seurayhteisöä.
 • F-E-ikäisten ryhmät muodostetaan (elo-) syyskuun alusta. D-ikäisistä ylöspäin harjoittelu aloitetaan jo edellisenä keväänä, toteuttaen kesäharjoittelu (perusvoimakausi). Elokuussa harjoittelu on tiivistä kilpatason ryhmissä.
 • Pienempien junioreitten (F-E) ryhmät sekä lentisliikkari ja lentopallokoulut ovat avoimia uusille pelaajille koko kauden
 • Lentopallokoulu toteutetaan syksyisin 10–13-vuotiaille. Lentopallokoulusta taitavimpia pelaajia siirretään perusryhmiin.
 • 14–18-vuotiaille harrastuspelaajille muodostetaan oma yhteinen ryhmä.
 • Pelaajat sijoitetaan ikäänsä ja taitotasoaan vastaaviin ryhmiin. D-ikäryhmässä suositaan tasoryhmien muodostamista ainakin vanhempaan ikäluokkaan, myös opettelemaan 6 vs. 6-peliä. Perustana E:ssa ja D:ssa voi olla myös nuoremmat/vanhemmat –jako. C-A-junioreissa muodostetaan tasoryhmät mahdollisuuksien mukaan myös eri seurojen kanssa yhteistyössä.
 • Junioreille annetaan mahdollisuus harjoitella ja taitotasojen kehittyessä pelata taitotasoaan vastaavassa ryhmässä, mikä edellyttää joustavuutta siirtyä joukkueesta toiseen. Valmentajien ei tule ”omia” pelaajia. Kykeneville junioreille annetaan mahdollisuus pelata aikuisjoukkueissa.
 • PuMalla on oma ”pelikirja”, jota noudatetaan sen joukkueissa. Tämä mahdollistaa pelaajien siirtymisen paremmin ryhmien välillä.
 • Aikuistoiminnassa järjestetään paras mahdollinen valmennus niille joukkueille, jotka toimivat esimerkkinä junioripelaajille sekä valmistavat nuoria pelaamaan kovalla tasolla.
 • Joukkueiden pelaajista päättävät vastuuvalmentaja ja joukkueen johtaja yhdessä. Ristiriitatilanteessa päätökset tekee seuran johto. Junioriryhmissä F-D (nuoremmat) valmentajilla on velvoite hyväksyä kaikki pelaajat harjoitteluryhmiin mukaan.
 • Harjoittelussa noudatetaan huippu-urheilupolun ohjeellisia harjoitusmääriä ikäluokkien mukaisesti.
 • Omaehtoiseen liikuntaan kannustetaan. Suosituksena on, että jokaisella pelaajalla on oma pallo kotona, käytössä harjoittelupäiväkirja ja perhe osallistuu nuoren kanssa erilaiseen liikkumiseen vähintään pari kertaa viikossa.
 • Muiden lajien harjoitteluun kannustetaan. Mini-iässä muut lajit voivat muodostaa jopa puolet harjoittelusta. Kesällä on kaikilla mahdollisuus harjoitella esim. yleisurheilua ja pesä- tai jalkapalloa.
 • Kannustetaan osallistumaan kilpasarjoihin sekä Power Cupiin.
 • Harjoittelulle varmistetaan turvalliset olosuhteet.
 • Pelaajien velvollisuus on toimia tuomareina toisten joukkueiden peleissä/turnauksissa (yhtä ikäluokkaa nuorempien turnaus).
 • Junioriryhmissä F-D kaikkia peluutetaan mahdollisimman tasapuolisesti. Kilparyhmissä C-A pyritään kaikille osallistujille tarjoamaan pelimahdollisuus jossakin sarjassa. Kilparyhmien olisi siis hyvä osallistua oman pääsarjansa lisäksi toiseen sarjaan.