Toiminnan linjaukset

Tästä osiosta löydät syyskuussa 2021 hyväksytyt PuMa-Volleyn toiminnan linjaukset

PuMa Volley on pääkaupunkiseudulla toimiva suomalaisen lentopallon johtava junioriseura, joka mahdollistaa laajat harrastus- ja kilpailumahdollisuudet helsinkiläisille ja koko pääkaupunkiseudun nuorille.

Tervetuloa tutustumaan PuMa Volleyhin pintaa syvemmältä!

Toiminnan arvot ja siitä johdetut toimintaperiaatteet

Noudatamme laatuseurakriteereitä, joiden keskiössä on pelaajan kehittyminen:

KAIKKI PELAA

Tarjoamme monipuolisen ja urheilullista elämäntapaa tartuttavan harrastuksen. Seura mahdollistaa erilaiset pelaajapolut liikunnallisesta harrastuksesta kiinnostuneista aina kansainväliselle huipulle tähtääville nuorille.

LAADUKAS JA KEHITTYVÄ VALMENTAMINEN

Toimintamme perustana on laadukas valmentaminen. Luomme yksittäisille pelaajille ja koko joukkueille kehittymisen ja edistymisen toimintaympäristön.

AVOIMUUS JA YHTEISÖLLISYYS

Teemme yhdessä ja toimimme avoimesti ja rakentavasti. Korostamme vastuullisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Painotamme nuorisotoiminnassa yhteistyötä kotien kanssa. Nuorisotoimintamme on kasvatuksellista ja synnyttää joukkuepelaajia.

POSITIIVISUUS JA ILO

Tarjoamme kaiken ikäisille positiivisia kokemuksia lentopalloharrastuksen ja kilpailun parissa. Toimintamme on hauskaa ja motivoivaa sekä pelaajille että vanhemmille.

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LENTOPALLON HYVÄKSI

PuMa Volley on hyvä ja luotettava yhteistyökumppani. Seura vaikuttaa ja toimii yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa lentopalloharrastuksen edistämiseksi erityisesti pääkaupunkiseudulla.


Harjoittelun ja kilpailutoiminnan organisoiminen

Seurassa on nuorten kilparyhmiä kaikissa ikäluokissa, lentisliikkareita, lentopallokouluja ja harrastusryhmä 14-18-vuotiaille. Aikuisten 1- ja 2-sarjajoukkueet toimivat kehitysalustoina nuorille pelaajille ja yhteistyöseurojen kautta polku myös liigakentille on olemassa. Mahdolliset aikuisten harrastusryhmät tukevat terveellistä elämäntapaa ja vahvistavat seurayhteisöä.

F-E-ikäisten ryhmät muodostetaan (elo-) syyskuun alusta. D-ikäisistä ylöspäin harjoittelu aloitetaan jo edellisenä keväänä, toteuttaen kesäharjoittelu (perusvoimakausi). Elokuussa harjoittelu on tiivistä kilpatason ryhmissä.

Pienempien junioreitten (F-E) ryhmät sekä lentisliikkari ja lentopallokoulut ovat avoimia uusille pelaajille koko kauden

Lentopallokoulu toteutetaan syksyisin 10–13-vuotiaille. Lentopallokoulusta taitavimpia pelaajia siirretään perusryhmiin.

14–18-vuotiaille harrastuspelaajille muodostetaan oma yhteinen ryhmä.

Pelaajat sijoitetaan ikäänsä ja taitotasoaan vastaaviin ryhmiin. D-ikäryhmässä suositaan tasoryhmien muodostamista ainakin vanhempaan ikäluokkaan, myös opettelemaan 6 vs. 6-peliä. Perustana E:ssa ja D:ssa voi olla myös nuoremmat/vanhemmat –jako. C-A-junioreissa muodostetaan tasoryhmät mahdollisuuksien mukaan myös eri seurojen kanssa yhteistyössä.

Junioreille annetaan mahdollisuus harjoitella ja taitotasojen kehittyessä pelata taitotasoaan vastaavassa ryhmässä, mikä edellyttää joustavuutta siirtyä joukkueesta toiseen. Valmentajien ei tule ”omia” pelaajia. Kykeneville junioreille annetaan mahdollisuus pelata aikuisjoukkueissa.

PuMalla on oma ”pelikirja” jota noudatetaan sen joukkueissa. Tämä mahdollistaa pelaajien siirtymisen paremmin ryhmien välillä.

Aikuistoiminnassa järjestetään paras mahdollinen valmennus niille joukkueille, jotka toimivat esimerkkinä junioripelaajille sekä valmistavat nuoria pelaamaan kovalla tasolla.

Joukkueiden pelaajista päättävät vastuuvalmentaja ja joukkueen johtaja yhdessä. Ristiriitatilanteessa päätökset tekee seuran johto. Junioriryhmissä F-D (nuoremmat) valmentajilla on velvoite hyväksyä kaikki pelaajat harjoitteluryhmiin mukaan.

Harjoittelussa noudatetaan huippu-urheilupolun ohjeellisia harjoitusmääriä ikäluokkien mukaisesti

Omaehtoiseen liikuntaan kannustetaan. Suosituksena on, että jokaisella pelaajalla on oma pallo kotona, käytössä harjoittelupäiväkirja ja perhe osallistuu nuoren kanssa erilaiseen liikkumiseen vähintään pari kertaa viikossa.

Muiden lajien harjoitteluun kannustetaan. Mini-iässä muut lajit voivat muodostaa jopa puolet harjoittelusta. Kesällä on kaikilla mahdollisuus harjoitella esim. yleisurheilua ja pesä- tai jalkapalloa.

Kilpasarjoihin sekä Power Cupiin osallistutaan.

Harjoittelulle varmistetaan turvalliset olosuhteet.

Pelaajien velvollisuus on toimia tuomareina toisten joukkueiden peleissä/turnauksissa (yhtä ikäluokkaa nuorempien turnaus).

Junioriryhmissä F-D kaikkia peluutetaan mahdollisimman tasapuolisesti. Kilparyhmissä C-A pyritään kaikille osallistujille tarjoamaan pelimahdollisuus jossakin sarjassa. Kilparyhmien olisi siis hyvä osallistua oman pääsarjansa lisäksi toiseen sarjaan.

Valmennuksen organisoituminen

Jokaiselle joukkueelle on nimetty vastuuvalmentaja ja apuvalmentajia niin, että valmennus muodostaa n. 3 henkilön tiimin. Valmentajien koulutustasoa seurataan ja osaamisen kehittämisestä laaditaan koulutussuunnitelma. Seura maksaa valmentajien kouluttautumisen. Kalleimmissa koulutuksissa sovitaan mahdollinen omavastuuosuus.

Valmentajia kannustetaan itsensä kehittämiseen ja osaamisen päivittämiseen. Yksi parhaista kehitysympäristöistä on aluevalmennukseen ja sen tapahtumiin osallistuminen, mutta myös Lentopalloliiton valmentajakoulutuskokonaisuudet sekä yksittäiset teemapohjaiset koulutukset voivat olla arvokkaita.

Jokaisen mini-ikäisjoukkueen (F-D) vastuuvalmentaja omaa vähintään nykymuotoisen I-tason koulutuksen ja C-A-ikäluokissa vähintään II-tason koulutuksen. Mikäli Liiton valmennuskoulutusmalli muuttuu, päivitetään näitä kriteerejä sen mukaisesti.

Rekrytoinnista vastaa erityisesti valmennusvastaava. Valmennuksesta kiinnostuneiden kanssa käydään läpi seuran toimintaperiaatteet, valmentajien vastuut nuorisotyössä sekä oikeudet. Valmentajien kanssa tehdään valmentajasopimukset, joissa heidät sitoutetaan seuran toimintaperiaatteisiin ja tarkastetaan nuoriso-ohjaamiseen liittyvät velvoitteet. Valmentajilta odotetaan vuosi- ja kausisuunnitelmien laatimista joukkueelleen. Seuran digipankista löytyy valmiita pohjia suunnitelmiin. Tarvittaessa seuran valmennusvastaava auttaa kausisuunnitelmien laadinnassa.

Valmentaja luo osallistuvan ja innostavan ilmapiirin sekä toteuttaa toiminnassaan tavoittelemiamme hyviä kasvatustavoitteita.

Vanhemmissa ikäryhmissä on mahdollisuus muodostaa myös valmennustiimejä, joissa useampi valmentaja ohjaa yhteistyössä esim. A-C-ikäisten ja aikuisten ryhmiä

Lajivalmennuksen lisäksi seura tarjoaa riittävän ohjauksen monipuoliseen liikkumiseen sekä fysiikka- ja nopeusharjoitteluun. Yhteistyötä tehdään muiden seurojen kanssa.

Valmentaja huomioi yksilöt ja kannustaa urheilulliseen elämäntapaan. Kokonaisliikuntamäärää seurataan esim. harjoittelupäiväkirjan, Jopoxin ja muun erilaisen raportoinnin avulla.

Pelaajien kehityskeskustelut aloitetaan C-ikäisistä lähtien, ominaisuustestit D-ikäisistä lähtien.

Valmentajan tai joukkueenjohtajan on aina keskusteltava ensin pelaajan oman joukkueen valmentajan kanssa ennen kuin hän käy keskusteluja pelaajan mahdollisesti pelaamisesta uudessa joukkueessa.

Jos pelaaja osallistuu kahden joukkueen toimintaan, on pelaajan osalta sovittava pelisäännöistä millä perusteilla osallistuminen tapahtuu mahdollisissa päällekkäisissä tapahtumissa (ensisijaisuus) ja miten harjoittelu viikkorytmissä ja pelien alla tapahtuu.

Vuoden nuorisovalmentaja valitaan ja palkitaan.

Valmentajien yhteistyötä kehitetään seuran sisällä.

Valmennuskokonaisuudesta vastaa seuran hallituksen keskuudestaan valitsema vastuuhenkilö tai palkattu koordinaattori.