PuMan toimintaidea, visio ja painopisteet

Lentopallon harrastajamäärä kasvaa pääkaupunkiseudulla. PuMalla on joukkueet kaikenikäisissä junioreiden sarjoissa niin tytöissä kuin pojissa. Iästä riippumatta kaikille niille lapsille ja nuorille, jotka haluavat aloittaa lentopallon, PuMasta löytyy siihen sopiva ryhmä. Mini-iän (G-D-ikäiset) jälkeen PuMasta löytyy jokaisessa ikäluokassa ryhmät yhtä lailla niille, jotka haluavat harrastaa lentopalloa ilman suuria kilpailullisia tavoitteita ja samalla myös niille, jotka tähtäävät lajissa kansainväliselle huipulle asti.

Toimintaan osallistuvat lapset ja nuoret liikkumisen kilpailullisista tavoitteista riippumatta kasvavat urheilulliseen ja aktiiviseen elämäntapaan. Harjoittelu ja pelaaminen opettaa osallistujille mm. yhdessä toimimista, suunnitelmallisuutta, tavoitteiden asettamista ja niiden saavuttamista.

Beach volleysta tulee kaikille PuMalaisille junioreille entistä tutumpi laji lentopallon rinnalle, se on osa ympärivuotista liikkumista, urheilua ja harjoittelua. PuMan toimintatavat tukevat sitä, että lasten ja nuorten pelaajapolku voi yhtä lailla suuntautua kohti beach volleyta lentopallon ohella tai sijaan.

Erityisesti kilpailullisissa ryhmissä lajia harrastavat oppivat myös paineen alla toimimista ja voittamista. Merkittävä osa kilpailullisten ryhmien pelaajista pelaa myös aluejoukkueessa ja jokaisesta ikäluokasta PuMalla on edustajia oman ikäisten maajoukkueissa.

PuMa kehittyy joukkueiden summasta yhtenäisemmäksi osaamiskeskittymäksi, joka verkostoituu vahvasti huippulentopallopolun kehittämisessä. Valmennustoiminta kaikissa ryhmissä on laadukasta ja erityisesti kilpailullisissa ryhmissä valmennuksen taso on suomalaista huipputasoa.

Valmennus PuMassa perustuu paljolti vapaaehtoisvalmentajatoimintaan ja tätä tuetaan seurassa erityisellä tavalla, mm. koulutuksella, aluevalmennukseen ja sen tapahtumiin osallistumalla sekä valmentajien aktiivisella yhteistoiminnalla.

Seurassa on kasvavasti ammattimaista valmennusta, joka pystyy toimimaan myös arkipäivisin, auttaa vapaaehtoistyötä tehtävissä missä on resurssivajausta, levittää osaamista ja mahdollistaa yksilöllisempää ohjaustoimintaa lahjakkaille pelaajille.

Harrastamisen ja pelaamisen olosuhteet paranevat merkittävästi. Salien ja muiden toimintatilojen puute ei rajoita lajin aloittamista, harrastamista tai lajissa menestymistä.

PuMa-Volley on maan parhaimmistoon kuuluva laatuseura, joka tekee ansiokasta juniorityötä lentisliikkarista A-junioreihin tarjoten nuorille haastavia kehityspolkuja lentopallon kilpailutoimintaan huippulentopalloon asti sekä harrastuspolkuja elinikäiseen terveelliseen elämäntapaan. Seuralla on aikuislentopallotoimintaa, joka tukee em. tavoitteita.Tavoitteet lähivuosille

Toimenpiteitä 2022-2025

Harrastajamäärien kasvattaminen

PuMa järjestää lajiesittelyn demotunteja eri Helsingin koulujen liikuntatunneilla. Seura myös perustaa ja vakiinnuttaa vuosittaisen Helsingin koulujenvälisen lentisturnauksen valitulle ikäluokalle.

PuMa perustaa joka vuosi yhden uuden mini-ikäisten kaupunginosatoiminnan. Toiminta alkaa F-D -ikäisistä mutta voi laajeta myös nuorempiin lapsiin tai vanhempien lasten harrastusryhmiin. PuMa järjestää säännöllisesti sisäisiä turnaustapahtumia, joissa on mukana myös uusien ryhmien pelaajat. Tällä tavoin saadaan lisättyä talvikauden pelimäärää mini-ikäisillä ja tuotua uutta toimintaa seurayhteyteen mukaan.

PuMa järjestää matalan kynnyksen kerhoja laajasti yhteistyössä Helsingin kaupungin Suomen malli -mukaisen toimintaperiaatteen osana (nykyinen EasySport, FunAction etc.). Toiminta laajenee erityisesti niille alueille, joihin PuMa on perustamassa uusia mini-ikäisten ryhmiä.

Lentopallon harrastamisen aloittaminen on helppoa ja siihen löytyy eri-ikäisille ja eri taustoilla oleville lapsille sopiva ryhmä:

  • lentisliikkari: 3-6 -vuotiaat
  • F-ikäiset: 6-8 -vuotiaat
  • E-ikäiset: 9-10 -vuotiaat
  • Lentopallokoulu: 10-13 -vuotiaille tytöille, 11-14 -vuotiaille pojille
  • Lajinvaihtajaryhmät: 13-16 -vuotiaille urheilullisen taustan omaaville lajin aloittajille
  • Harrastusryhmät 13-20 vuotiaille

Kaikenikäisille, myös aloittaville ryhmille, on toimintaa talvikaudella vähintään kaksi kertaa viikossa. Ne yli 10-vuotiaat, joilla on halua ja mahdollisuuksia, on mahdollista siirtyä oman ikäluokan kilpailulliseen ryhmään silloin, kun se on pelaajan kehittymisen kannalta hyödyllistä, myös kesken joukkueiden toimintakauden.

Ehjä kilpailullinen pelaajapolku

Kilparyhmien toimintaan panostetaan erityisesti jo D-iästä ylöspäin. Ryhmissä opetetaan ison kentän pelin taitoja, panostetaan myös fyysiseen harjoitteluun sekä mahdollistetaan jo pelaajarooleihin liittyvien yksilötaitojen opettamista esimerkiksi erillisten passariharjoitusten muodossa.

PuMasta osallistuu aktiivisesti aluejoukkuetoimintaa kaikissa D-B-ikäisten ikäluokissa, on aktiivisesti mukana järjestämässä aluetoiminnan tapahtumia ja PuMan valmentajat osallistuvat säännönmukaisesti aluevalmennustoimintaan.

PuMa kouluttaa valmentajansa niin, että jokaista mini-ikäisten ryhmää vetää päävastuullisena vähintään I-tason koulutuksen omaava valmentaja ja C-A-ikäluokkien kilparyhmiä vähintään II-tason koulutuksen omaava valmentaja.

Seurojen välillä tehdään yhteistyötä lentopallokouluissa, kesä-, fysiikka- ja leiriharjoittelussa, beach volleyssa sekä esiakatemiatoiminnassa. C-A-ikäluokissa PuMa toimii pääkaupunkiseudulla yhdessä muiden alueen seurojen kanssa valtakunnallisesti korkeatasoisten kilpaharjoitteluryhmien/verkostojen muodostamiseksi.

PuMa on kehittämishankkeissa mukana niin, että halukkaille 7-9-luokkalaisille pelaajille voidaan järjestää harjoittelumahdollisuuksia myös kesken koulupäivien. Toiminta järjestetään mahdollisuuksien mukaan siten, että siihen voi osallistua oppilaita eri kaupungeista.

PuMalla tai sen kumppaniseuroilla on aikuisjoukkuetoimintaa siten, että kaikille tavoitteellisille nuorille pelaajille löytyy sopiva ryhmä, missä pelata juniorisarjojen lisäksi aikuissarjojen pelejä.

Tytöissä/naisissa PuMalla on joukkueet/joukkueita paikallissarjassa (C-ikään tulevat), alemmassa 2-sarjassa (B-C -ikäiset), ylemmässä 2-sarjassa (A-B -ikäiset sekä joitakin jo aikuispelaajia) sekä 1-sarjassa (A-B ikäiset sekä jo aikuispelaajia). 1-sarjajoukkue toimii kumppaniseuran mestaruusliigajoukkueen farmiseurana, mahdollistaen pelaajien harjoittelun myös liigaryhmän mukana ja polun liigakentille.

Pojissa/miehissä PuMalla on joukkue miesten paikallis/aluesarjassa sekä yhteisjoukkue/joukkueita miesten 1-2 -sarjassa. Seura tekee myös yhteistyötä alueen miesten liigaseuran kanssa.

Beach volleysta osa nuoren lentopalloilija arkea

Kaikkia lentopallon harrastajia kannustetaan ympärivuotiseen liikuntaan ja urheiluun. Harrastusryhmien pelaajille järjestetään beach volleyhin tutustumista ja mahdollisesti myös organisoitua beach volley -toimintaa.

Kaikille kilpailullisissa ryhmissä osallistuville halukkaille organisoidaan mahdollisuus ohjattuun laadukkaaseen beach volleyn valmennukseen kesäkaudella. Tässä toiminnassa hyödynnetään erityisesti beach volley -seurojen toimintaa ja olosuhteita.

Olosuhteet paranevat

PuMa pyrkii vaikuttamaan Helsingin kaupungin päätöksentekoon yhdessä muiden sisäpalloilulajien kanssa siten että kasvavaan ja tiivistyvään kaupunkiin myös kaupunki itse rakentaa sisäpalloiluun soveltuvia tiloja sekä niin, että kaupunki kaavoittaa tontteja sisäpalloilun yksityisiin hankkeisiin.

PuMa voi olla mukana kehittämässä uusia yksityisiä sisäpalloilun hankkeita myös Vantaan puolella siten että löytää myös niissä aktiivisesti lisää lajin tarvitsemia harjoitus- ja turnaustiloja.

Merkittävä uusi halli valmistuu v. 2021 aikana Tapanila/Tapuli-alueelle, mihin PuMa sitoutuu ottamaan harjoitusvuoroja. PuMa kartoittaa mahdollisuuksia ja tarpeen tullen on myös itse tai yhdessä valitun kumppanin kanssa käynnistämässä hallihankkeen lajin harjoitteluun ja ottelutapahtumiin.

PuMa etsii jatkuvasti eri tapoja kehittää erityisesti tavoitteelliseen ryhmien harjoittelumahdollisuuksia siten, että monipuolinen fyysinen harjoittelu voidaan yhdistää lajiharjoitusaikoihin.