Valmennuksen periaatteet

 • Jokaiselle joukkueelle on nimetty vastuuvalmentaja ja apuvalmentajia niin, että valmennus muodostaa noin 3 henkilön tiimin.
 • Jokaisen mini-ikäisjoukkueen (F-D) vastuuvalmentaja omaa vähintään I-tason koulutuksen ja C-A-ikäluokissa vähintään II-tason koulutuksen.
 • Valmentajien koulutustasoa seurataan ja osaamisen kehittämisestä laaditaan koulutussuunnitelma.
 • Seura maksaa valmentajien kouluttautumisen. Kalleimmissa koulutuksissa sovitaan mahdollinen omavastuuosuus.
 • Valmentajia kannustetaan itsensä kehittämiseen ja osaamisen päivittämiseen
 • Valmentajilta odotetaan vuosi- ja kausisuunnitelmien laatimista joukkueelleen sekä seuran valmennuksellisen linjauksen hyväksymistä toimintaperiaatteeksi. Seuran digipankista löytyy valmiita pohjia suunnitelmiin. Tarvittaessa seuran valmennusvastaava auttaa kausisuunnitelmien laadinnassa.
 • Valmentaja luo osallistuvan ja innostavan ilmapiirin sekä toteuttaa toiminnassaan tavoittelemiamme hyviä kasvatustavoitteita.
 • Vanhemmissa ikäryhmissä on mahdollisuus muodostaa myös valmennustiimejä, joissa useampi valmentaja ohjaa yhteistyössä esim. A–C-ikäisten ja aikuisten ryhmiä.
 • Lajivalmennuksen lisäksi seura tarjoaa riittävän ohjauksen monipuoliseen liikkumiseen sekä fysiikka- ja nopeusharjoitteluun. Yhteistyötä tehdään muiden seurojen kanssa.
 • Valmentaja huomioi yksilöt ja kannustaa urheilulliseen elämäntapaan. Kokonaisliikuntamäärää seurataan esim. perustettavan Trello-harjoittelupäiväkirjan tai Whatsapp-raportoinnin avulla.
 • Pelaajien kehityskeskustelut aloitetaan C-ikäisistä lähtien, testaamiset vanhemmista D-ikäisistä lähtien
 • Valmentajan tai joukkueenjohtajan on aina keskusteltava ensin pelaajan oman joukkueen valmentajan kanssa ennen kuin hän käy keskusteluja pelaajan mahdollisesti pelaamisesta uudessa joukkueessa.
 • Jos pelaaja osallistuu kahden joukkueen toimintaan, on pelaajan osalta sovittava pelisäännöistä millä perusteilla osallistuminen tapahtuu mahdollisissa päällekkäisissä tapahtumissa (ensisijaisuus) ja miten harjoittelu viikkorytmissä ja pelien alla tapahtuu.
 • Vuoden nuorisovalmentaja valitaan ja palkitaan.
 • Valmentajien yhteistyötä kehitetään seuran sisällä.
 • Valmennuskokonaisuudesta vastaa seuran hallituksen keskuudestaan valitsema vastuuhenkilö tai palkattu koordinaattori.

Harjoittelun ja kilpailun periaatteet

 • Seurassa on nuorten kilparyhmiä kaikissa ikäluokissa, lentisliikkareita, lentopallokouluja ja harrastusryhmiä 14–18-vuotiaille. Aikuisten 1- ja 2-sarjajoukkueet tarjoavat kilpamahdollisuuksia aikuispelaajille sekä kehittymispolkuja nuorille pelaajille. Aikuisten harrastusryhmät tukevat terveellistä elämäntapaa.
 • F–E-ikäisten ryhmät muodostetaan (elo-) syyskuun alusta. D-ikäisistä ylöspäin harjoittelu aloitetaan jo edellisenä keväänä, toteuttaen kesäharjoittelu (perusvoimakausi). Elokuussa harjoittelu on tiivistä kilpatason ryhmissä.
 • Pienempien junioreitten (F–E) ryhmät sekä lentisliikkari ja lentopallokoulut ovat avoimia uusille pelaajille koko kauden
 • Lentopallokoulu toteutetaan syksyisin 10–13-vuotiaille. Lentopallokoulusta taitavimpia pelaajia siirretään perusryhmiin.
 • 14–18-vuotiaille harrastuspelaajille muodostetaan oma yhteinen ryhmä.
 • Pelaajat sijoitetaan ikäänsä ja taitotasoaan vastaaviin ryhmiin. D-ikäryhmässä suositaan tasoryhmien muodostamista ainakin vanhempaan ikäluokkaan, myös opettelemaan 6 vs. 6 -peliä. Perustana E:ssa ja D:ssa voi olla myös nuoremmat/vanhemmat-jako. C–A-junioreissa muodostetaan tasoryhmät mahdollisuuksien mukaan jopa eri seurojen kanssa yhteistyössä.
 • Junioreille annetaan mahdollisuus harjoitella ja taitotasojen kehittyessä pelata taitotasoaan vastaavassa ryhmässä, mikä edellyttää joustavuutta siirtyä joukkueesta toiseen. Valmentajien ei tule tukea ”omia” pelaajia. Kykeneville junioreille annetaan mahdollisuus pelata aikuisjoukkueissa.
 • Aikuistoiminnassa järjestetään paras mahdollinen valmennus niille joukkueille, jotka toimivat esimerkkinä junioripelaajille sekä valmistavat nuoria pelaamaan kovalla tasolla.
 • Joukkueiden pelaajista päättävät vastuuvalmentaja ja joukkueen johtaja yhdessä. Ristiriitatilanteessa päätökset tekee seuran johto. Junioriryhmissä F–D (nuoremmat) valmentajilla on velvoite hyväksyä kaikki pelaajat harjoitteluryhmiin mukaan.
 • Harjoittelussa noudatetaan huippu-urheilupolun ohjeellisia harjoitusmääriä ikäluokkien mukaisesti
 • Omaehtoiseen liikuntaan kannustetaan. Suosituksena on, että jokaisella pelaajalla on oma pallo kotona, käytössä harjoittelupäiväkirja ja perhe osallistuu nuoren kanssa erilaiseen liikkumiseen vähintään pari kertaa viikossa.
 • Muiden lajien harjoitteluun kannustetaan. Mini-iässä muut lajit voivat muodostaa jopa puolet harjoittelusta. Kesällä on kaikilla mahdollisuus harjoitella esim. yleisurheilua ja pesä- tai jalkapalloa.
 • Kilpasarjoihin sekä Power Cupiin osallistutaan.
 • Harjoittelulle varmistetaan turvalliset olosuhteet.
 • Pelaajien velvollisuus on toimia tuomareina toisten joukkueiden peleissä/turnauksissa (yhtä ikäluokkaa nuorempien turnaus).
 • Junioriryhmissä F–D kaikkia peluutetaan mahdollisimman tasapuolisesti. Kilparyhmissä CA pyritään kaikille osallistujille tarjoamaan pelimahdollisuus jossakin sarjassa. Kilparyhmien olisi siis hyvä osallistua oman pääsarjansa lisäksi toiseen sarjaan.