Seuran tukitoiminnot ja niihin liittyvät periaatteet

Salivuorot jaetaan niin, että pienimmät juniorit voivat halutessaan harjoitella aikaisemmilla vuoroilla.

Seura huolehtii, että jokaisella joukkueella on riittävästi palloja ja että yleisvarustus on riittävä. Seura vastaa, että pelaajilla on pelipaita. Yhteyshenkilö hankinnoissa on seuran varustevastaava. Paitatilaukset tehdään seuran varustetoimittajalta joukkuekohtaisesti.

Puistolan urheilutalon lauantaivuorot ovat ensisijaisesti junioriturnauksien käytössä. Toissijaisesti vuorolla voidaan pelata harjoitusturnauksia tai järjestää erityistilaisuuksia. Muutoin vuorot ovat harjoittelukäytössä. Salivuorojen ja viikonloppuvuorojen käyttöä ohjaa hallituksen valmennusvastaava.

Seura ylläpitää varavalmentajalistaa valmentajien tilapäisten poissaolojen varalle.

Seura järjestää koko perheen lentopallotapahtumia sekä koko seuran yhteisiä tilaisuuksia kuten pikkujoulut ja kauden päättäjäiset

Seura tekee yhteistyötä koulujen kanssa, mm. järjestämällä lentopalloaiheisia iltapäiväkerhoja (Easy Sport). Seurassa on kouluyhteistyöstä vastaava henkilö.

Seura ylläpitää joukkueiden taloushallintoa. Talouden luvuista saa tiedon kirjanpitäjältä.

Seuralla on käytössä Jopox-toiminnanohjausjärjestelmä nettisivustoineen ja joukkuekalentereineen. Sen sisältöjä päivitetään yhteisvastuullisesti. Jokaisella joukkueella on sivustolla oma alasivu, jonne on mahdollisuus laittaa uutisia ja joukkueen asioita esim. pelisäännöt. Ulkoisen tiedotuksen lisäksi joukkueet hoitavat oman sisäisen tiedotuksen esim. Whatsappilla tai Jopox-viestinnällä.

Seura laatii määrävälein arvioinnin toiminnastaan kyselyn pohjalta

Seura kouluttaa juniorit nuorisotuomareiksi ja pitää huolta, että seurassa on riittävästi tuomareita myös varttuneimpien junioreiden ja aikuisten peleihin. Periaatteena on, että nuoret tuomitsevat yhtä ikäryhmää alempien pelit.

Seura ylläpitää Tähti-seurastatuksen ja kehittää aktiivisesti toimintaa sen toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Seura voi järjestää osallistumisfoorumeja nuorten päätöksentekoon valitun teeman ympäriltä.

Seuran organisaatio ja tehtävävastuut

Seuran organisaatioon kuuluvat hallitus sekä sen alaiset talousjaosto ja valmennusjaosto. Hallitus vastaa käytännön toiminnasta vastuualueidensa mukaisesti. Hallitus hyväksyy vuosittain talousohjesäännön, kausimaksut sekä niihin liittyvän sali- ja varustekulujen ja koulutuskulujen maksujaon joukkueille (jyvitys).

Seuran puheenjohtaja suunnittelee ja koordinoi seuran toimintaa niin, että tarvittavat asiat tehdään vuosikalenterin mukaan. Puheenjohtaja toimii seuran keulakuvana ja pitää yhteyttä yhteistyökumppaneihin. Puheenjohtaja myös valvoo, että seura toimii toimintaperiaatteiden ja arvojensa mukaan. Puheenjohtaja mahdollisesti apunaan nimetty hallituksen jäsen toimii Ethän ole yksin -toiminnan yhteys- ja vastuuhenkilönä. Toiminnan tavoitteena on syrjinnän ehkäisy urheilutoiminnassa.

Valmennusvastaava (hallituksen jäsen) vastaa valmennustoiminnan organisoinnista sekä salin käytöstä mahdollisimman optimaalisesti (talvi- ja kesäkaudet sekä joulun aika) ja linjaa tarvittaessa harjoitustoimintaan liittyviä ratkaisuja. Hän toimii myös valmennusjaoston puheenjohtajana.

Laskujen maksusta vastaa rahastonhoitaja. Laskut toimitetaan hänelle koontilomakkeella, tositteiden kanssa ja tarvittaessa hyväksymismerkinnällä varustettuna (kaikki matkalaskut ja joukkueen omavastuurajan ja budjettiin kuulumattomat menot). Hyväksymisiä voi tehdä seuran pj. tai joukkueiden vastuuhenkilöt talousohjesäännön ja budjetin rajoissa. Maksulomakkeet löytyvät Jopoxin materiaalipankista.

PuMa ylläpitää pelaajarekisteriä Jopoxissa. Sen käyttö noudattaa EU:n tietosuoja-asetusta. Muutokset joukkueiden kokoonpanossa ilmoitetaan rekisteristä vastaaville toimihenkilöille.

Hallituksen vastuuhenkilöistä kioskivastaava hoitaa Puistolan urheilutalolla olevat PuMan kioskin tarvikehankinnat. Seura vastaa, että kioskilla on joukkueiden käytössä kertakäyttöastioita, kahvia, suodatinpapereita, teetä, sokeria, talouspaperia ja astianpesuainetta. Ilmoita kioskivastaavalle puutteista tai hanki ja laskuta seuralta!

PuMan varustevastaava hankkii joukkueille välineistön, ensiapulaukut, kylmäpussit ja paidat sekä erikseen sovittavat harjoitusvälineet

Power CUP – vastaava hoitaa turnaukseen liittyvät ilmoittautumis- ja järjestelyasiat.

Viking Line CUP – vastaava hoitaa ko. turnauksen järjestelyt.

Kouluyhteistyöstä vastaava henkilö hoitaa Easy Sport –kerhoista sopimiset, demotunnit kouluille sekä koululentopallokampanjan organisoinnin.

Seurasiirroista vastaa nimenkirjoitusoikeudellinen hallituksen jäsen eli seuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Hallituksen apuna toimii seuran kirjanpitäjä. Hänen pitää yllä joukkuekohtaista kirjanpitoa, hoitaa jäsen- ja kausimaksujen laskutuksen, antaa tietoja taloushallinnosta.

PuMalla voi olla myös palkattu valmennuskoordinaattori, joka kiertää erityisesti mini-ikäisten joukkueissa kehittämässä valmennustyötä, mm. vetämällä mallitreenejä ja –harjoitteita.

Hallituksen jäsenten tulee olla PuMan jäseniä.

PuMan hallitus valitaan yleiskokouksessa elo-syyskuussa. Vuosirytmi muutoinkin alkaa alkusyksystä, jolloin tapahtuu joukkueiden muodostus, sarjaan ilmoittautuminen. Alkusyksynä pyritään pelaamaan harjoituspelejä/turnauksia. Sarjat alkavat syyskuun lopussa/lokakuun alussa. Pikkujoulua vietetään marraskuun lopussa tai joulukuun alussa.

Sarjakausi huipentuu loppukeväällä aluemestaruus- ja SM-finaaleihin. Toukokuussa siirrytään jo peruskuntokaudelle ja seuraavan kauden harjoitusrytmiin. Kauden päättää toukokuun lopulla kauden päättäjäiset ja kesäkuun alussa pidettävä Power Cup -turnaus. Kesällä kilpajoukkueet harjoittelevat ja PuMalaiset pelaavat laajasti beachiä. Kesällä järjestetään useita leirejä, mm. PuMan omia ja C-ikäisten alueleiritys.

Seura palkitsee vuosittain vuoden tyttö- ja poikapelaajan, tsempparipelaajat ja aktiiviseuratoimijat sekä myöntää ansiomerkkejä.

Seura tekee yhteistyötä alueen urheiluseurojen (Puistolan Urheilijat, Tapanilan Erä, Puistolan Pyry), muiden lentopalloseurojen (NaLe, VanLe, KoVe, Espoon Lentis, BV, Laajasalon Voima. Keimolan Kaiku), Lentopalloliiton ml. Etelä-Suomen lentopalloalue (ESLA), ESLU:n, Helsingin kaupungin, alueen koulujen sekä muiden alueen toimijoiden (Puistola-, Malmi- ja Tapanila-seurat, Pohjois-Helsingin SPR, Puistolan Martat) kanssa. PuMasta alueen isona seurana halutaan olevan edustus ESLA-jaostossa ja kilpailuryhmässä.

Joukkueiden toimihenkilöiden tehtävät

Joukkueiden vastuuvalmentaja laatii joukkueelle kausisuunnitelman, jaksosuunnitelmat, vastaa vuosikalenterin mukaista valmennuksen organisoinnista, toimii ryhmän johtajana, ohjaa ja kasvattaa junioreita sekä tekee yhteistyötä seuran muiden toimijoiden kanssa. Apuvalmentajat auttavat sovitun työnjaon mukaisesti päävalmentajaa valmennustyössä.

Valmentajan on kannustettava jopa vaadittava nuorta omaehtoiseen urheiluun lajiharjoittelun lisäksi. Viestintä omaehtoisesta harjoittelusta ja terveellisestä urheilijaelämästä kuuluu valmennuksen tehtäviin.

PuMa maksaa valmentajien osallistumisen Lentopalloliiton ESLUn ja Suomen valmentajien järjestämiin koulutuksiin. Koulutuksiin osallistumisesta on sovittava seuran valmennusvastaavan kanssa.

Joukkueen johtaja (jojo) huolehtii joukkueen käytännönasioista ja ”hyvinvoinnista”. Hän hoitaa ilmoittautumisasiat, lisenssiasiat, tiedotusasiat, varusteasiat, kilpareissut, vastaa joukkueen raha-asioista ja varainhankinnasta. Joukkueen johtajilla on mahdollisuus osallistua joukkuejohtajakoulutuksiin.

Joukkueella voi olla lisäksi oma varainhankintavastaava, viestintävastaava, fysioterapeutti, ensiapuvastaava sekä kilpatason joukkueilla tilastoija sekä erillinen fysiikkavalmentaja. Turnauksiin tarvitaan turnausvastaava, joka useimmiten on jojo. Lisäksi joukkue voi harjoittaa varainhankintaa ja muuta joukkueen toimintaa tukevaa toimintaa. Toimiva tapa usein on löytää pelaajien vanhemmista henkilöitä näihin rooleihin, jolloin vanhemmat myös sitoutuvat usein joukkueen toimintaan paremmin.

Joukkueet tekevät omaa viestintää, johon kuuluvat mm. uutiset nettisivustolle, nettisivuston ylläpito sekä joukkueen oman vuorovaikutteisen viestinnän järjestäminen.

Osana laatuseuratoimintaa junioriryhmille sovitaan yhdessä pelaajien kanssa vuosittain pelisäännöt, kauden tavoite ja toimintaperiaatteet (”vanhempien pelisäännöt”).

Joukkueen valmentajien ja johdon on noudatettava nuorten kohtelussa vahvasti tasapuolisuusperiaatetta käytännön asioissa, kaikkien huomioonottamista ja erityisesti huolehdittava, ettei mahdollinen oma lapsi saa ryhmässä sellaista erityiskohtelua, josta muu joukkue kärsisi.

Joukkueiden toimihenkilöt yhdessä muodostavat valmennusjaoston, joka käsittelee ajankohtaisia asioita muutaman kerran vuodessa. Erillisissä pienemmissä valmentajatapaamisessa (mini-ikäiset/C-A-ikäiset/tytöt-pojat) valmentajat voivat keskenään ideoida yhteistyötä ja hyviä valmennusniksejä. Seuralla voi olla päävastuullisista valmentajista koostuva strategiaryhmä, joka ideoi valmennuksen kehittämistä aika ajoin.

Joukkueiden toimihenkilöille järjestetään vuosittain syyskuussa koulutus seurassa toimimisesta.

PuMan vapaaehtoiset toimihenkilöt ovat vakuutettuja tapaturman varalle Olympiakomitean ja Pohjola Vakuutus OY:n sopiman Tuplaturvavakuutuksen kautta. Tuplaturva kattaa myös toiminnan vastuuvakuutuksen. Lisätietoja: https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/jasen...

Pelaajat ja huoltajat

Pelaajat muodostavat joukkueet. Heidän tulee ennen kaikkea kehittää itseään urheilijoina ja toimia niin, että joukkue ja seura kehittyvät. Pelaajille annetaan mahdollisuus osallistua joukkueen toiminnan ja harjoittelun suunnitteluun.

Pelaajan velvoite on oman lajiharjoittelun ohella harjoitella peruskuntoa ja fysiikkaa myös omaehtoisesti. Hyvä tapa on pitää harjoituspäiväkirjaa. Perheen tulee kannustaa nuorta liikkumiseen liikkumalla esimerkiksi yhteisesti pari kertaa viikossa.

Vanhempien rooli on toimia yksittäisten junioreiden kannustajana ja tukijana harrastuksessa. He osaavat antaa valmentajan tehdä oman tehtävänsä junioreiden ohjaajana. Mahdollinen palaute annetaan sille varatuissa tilaisuuksissa tai kahden kesken valmentajien kanssa. Vanhemmat osallistuvat turnauksien järjestämiseen ja seuran tapahtumien järjestelyihin.

Pelaajat tai heidän huoltajansa ovat velvoitettuja maksamaan seuralle jäsen- ja kausimaksun. Seuran hallitus hyväksyy jäseneksi pelaajan, vasta kun jäsenmaksu on maksettu. Seura laskuttaa ensimmäisessä vaiheessa seuralle tulevat jäsenmaksut lokakuussa (Jopoxilla s-postitse) ja toisessa vaiheessa joukkueille tulevat syksyn kausimaksut marraskuussa. Kevään maksuista päätetään vuodenvaihteessa ja ne lähetetään heti alkuvuodesta.

Kaikkien sarjoissa pelaavien tulee hankkia itselleen pelipassi. Tämän lisäksi vakuutus on pakollinen. PuMa-Volley ei vakuuta jäseniään. Jos kilpatoimintaa kattavaa kotivakuutusta ei ole, vakuutuksen voi hankkia pelipassin oston yhteydessä. Ostot tehdään Lentopalloliiton sivuilta verkko-ostona: https://www.lentopalloliitto.fi/urheilua/kilpailu/pelipassit.html

Pelaajat ovat velvoitettuja toimimaan tuomareina oman ikäryhmän turnauksissa ja nuoremman ikäryhmän peleissä.

Junioripelaajat talkoilevat pallohenkilötoiminnan PuMan edustusjoukkueessa vuoroperiaatteella.

Seura voi järjestää talkoita varainhankintaan, johon kaikkien pelaajien tulee osallistua.

Seura huomioi vanhempien tärkeän roolin nuorten harrastuksen ja omaehtoisen liikkumisen tukemisessa. Vanhemmat pidetään tietoisina seuran toimintaperiaatteista ja tavoitteista. Heitä pyritään saamaan joukkueiden ja seuran toimintaan aktiivisesti mukaan.

Vanhemmat voivat olla seuran jäseniä tai kannatusjäseniä. Kannatusjäseneksi voi liittyä maksamalla seuralle kannatusjäsenmaksun, jonka voi kohdistaa halutessaan joukkueelle ilmoittamalla tästä. Tilino löytyy osoitteesta: https://puma-volley.fi/seura/37/laskutustiedot-ja-...

Mikäli pelaajalla on kausimaksu suorittamatta, hänelle voidaan asettaa harjoitus- ja pelikielto sekä evätä mahdollisuus seurasiirtoon.

Seura kannustaa pelaajiaan toimimaan yhteistyössä myös muiden, kuin oman ryhmän pelaajien kanssa. On vain rikkaus, että muut pumalaiset opitaan tuntemaan ja se vahvistaa meitä yhteisönä. Voi olla, että vanhempana juniorina tai aikuisiässä pelataan jo samoissa joukkueissa.

Ohjeistusta valmentajille, joukkueen johtajille ja vanhemmille löytyy PuMan sivuilta: http://www.PuMa-volley.fi/jasensivusto/valmennusti...